Додаткова інформація

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

І. Дорослим дозволяється консультувати дітей, але не виконувати за них роботу. Це конкурс дітей, а не дорослих. У роботі слід зазначити прізвище консультанта.

ІІ. Творчу роботу (малюнок, аплікацію, тощо) надсилати в електронному вигляді: сканований варіант або електронну фотографію у форматі JPEG.

Підпис творчої роботи: прізвище, ім’я автора; клас; повна назва школи; область (Шевченко Петро, 2 клас, Дрогобицька гімназія, Львівська область) – щоб не псувати роботу, підпис можна зробити на зворотньому боці.

ІІІ. Дослідження оформити в редакторі Microsoft Word; шрифт Times New Roman; розмір шрифту – 14; інтервал – 1,0.

IV. Електронний варіант роботи (малюнок, аплікацію, дослідження) надсилати на e-mail: christian.lab@oa.edu.ua до 01 квітня 2018 року.

V. Заявку на участь підготувати на кожного учасника окремо та надсилати на e-mail: christian.lab@oa.edu.ua до 01 квітня 2018 року.

Оргкомітет приймає заявку не більше як на одного учня із однієї паралелі навчального закладу.

VІ. Письмовий (усний) тест на знання Святого Письма виконують всі учасники під час Олімпіади.

VІІ. Початок Олімпіади о 10 год. 27 квітня та 01 червня 2018 року.

VІІІ. Адреса: науково-дослідницька лабораторія християнської етики, психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія», вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська область, 35 800

IX. Оргкомітет: тел. 067 104 5737, Власова Світлана Борисівна